Saltar a: Menu principal | Corpo | Menu lateral | Pe de paxina

lopdat Protección de Datos
AMA - La mutua de los profesionales sanitarios
inicio » oficina virtual » solicitude de alta colexial
 • Imprimir

Solicitude de alta colexial

Procedemento de solicitude de alta como membro do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia

Para darte de alta como membro colexiado do Colexio Oficial de protésicos Dentais de Galicia deberanse cumplir cuns requisitos previos:

 • Estar en posesión do título de protésico dental ou habilitación profesional correspondente.
 • Ser maior de idade.
 • Non incorrer en causa de incapacidade legal para o exercicio da profesión.
 • Satisfacer as cuotas de ingreso e cumprir os trámites de incorporación.

En caso de cumplir con tódolos requisitos, deberanse realizar os seguintes trámites:

A alta colexial deberá realizarse remitindo ao domicilio social do Colexio a seguinte documentación:

As cotas actuais do Colexio son as seguintes:

 • Custes asociados á tramitación da inscrición: 350,00 €.
 • Cota de inscrición por inicio de actividade: 150,00 €.
 • Cota periódica mensual 25,00€.
 • Cota periódica mensual de 5,00 € cando se acredite algunha das seguintes situacións: desempregado, cese temporal de actividade, non exercente ou xubilación.
 • As cotas de ingreso poden fraccionarse polo interesado ate un máximo de 2 pagos que coincidirán coas sucesivas cotas periódicas mensuais.
   

En caso de calquera dúbida non dubide en poñerse en contacto coa nosa Secretaría Técnica.

ACCESOS DIRECTOS
 
 
INFORMACIÓN DESTACADA
 
 
COLEXIO DE PROTÉSICOS DENTAIS DE GALICIA
Hórreo 7,1ºEzquerda - Santiago de Compostela