Saltar a: Menu principal | Corpo | Menu lateral | Pe de paxina

lopdat Protección de Datos
AMA - La mutua de los profesionales sanitarios
BOLETÍN DE NOTICIAS
 

Introduza o seu correo electrónico para suscribirse ao noso boletín.

 
inicio » colexio » fins e funcións
  • Imprimir

Fins e Funcións

Constitue a súa finalidade esencial ordenar no ámbito das súas competencias o exercicio da profesión, e velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados

A título meramente orientativo podemos citar algunha das funcións e fins recollidos nos artigos 7º e 8º dos vixentes Estatutos:

  1. Lograr a constante mellora da calidade das prestacións profesionais dos colexiados promovendo a sua formación e perfeccionamento.
  2. Cooperar coa mellora dos estudios conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión.
  3. Colaborar coas Administracións públicas no exercicio das súas funcións.
  4. Crear, soster e fomentar obras e institucións de previsión, de crédito, consumo e seguridade (convenios).
  5. Fomentar os actos de carácter cultural e científico.
  6. Exercitar as accións legais e adoptar as medidas necesarias para evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal.
  7. Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional (asesoramento xurídico, económico, administrativo ou técnico) cultural, asistencial e análogos.
  8. Intervir como mediador en conflictos profesionais que xurdan entre os colexiados, e actuar como árbitro nos conflictos entre colexiados e terceiros, cando o soliciten ámbalas partes.
  9. Colaborar coas Administracións públicas en materia das súas competencias e participar nos órganos consultivos da Administración de Galicia.
INFORMACIÓN DESTACADA
 
 
COLEXIO DE PROTÉSICOS DENTAIS DE GALICIA
Hórreo 7,1ºEzquerda - Santiago de Compostela