Saltar a: Menu principal | Corpo | Menu lateral | Pe de paxina

lopdat Protección de Datos
AMA - La mutua de los profesionales sanitarios
inicio » colexiados » colexiados de galicia
  • Imprimir

Colexiados de Galicia

Os Estatutos do Colexio no seu artigo 10º.2. establecen que será requisito indispensable para exercer a profesión de protésico dental no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a incorporación ao Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia cando o domicilio profesional único ou principal radique nesta comunidade.

A continuación segue a relación actualizada dos protésicos dentais colexiados, con expresión do número de colexiado, nome e apelidos e páxina web profesional, advertindose que os mesmos están protexidos polas disposicións contidas na Lei Orgánica 5/1992, do 29 de outubro, de regulación de tratamento automatizado dos datos de carácter persoal.Aviso legal

 

ACCESOS DIRECTOS
 
 
INFORMACIÓN DESTACADA
 
 
COLEXIO DE PROTÉSICOS DENTAIS DE GALICIA
Hórreo 7,1ºEzquerda - Santiago de Compostela