Saltar a: Menu principal | Corpo | Menu lateral | Pe de paxina

lopdat Protección de Datos
AMA - La mutua de los profesionales sanitarios
inicio » a prótese dental » recomendacións de uso
  • Imprimir

Recomendacións de uso

Cada prótese presentará unhas determinadas indicacións das que deberá ser informado o paciente polo odontólogo.

Segundo o tipo de prótese o paciente deberá concienciarse en maior ou menor medida do mantemento da mesma, non obstante, son as próteses removibles (aquelas que o paciente pode retirar da boca e colocar novamente por sí mesmo), as que necesitarán de unha especial indicación para o usuario. Algúns consellos xerais para este tipo de prótese ben poderían ser:

  • Lavar a prótese despois de cada comida, usando un cepillo de dentes convencional ou ben un cepillo especial para prótese (que se pode adquirir en calquera farmacia), aplicando pasta dentífrica, ou ben xabón ou calquera tipo de lavavaixelas líquido (fairy, mistol, etc.), e despois aclarar moi ben con auga. É importante a hixiene da prótese así como da propia boca, principalmente por saúde e polo tanto por comodidade e ben estar, evitando ademáis o deterioro da prótese, así como malos olores ou a simple perda das características estéticas da mesma. Por elo o odontólogo debe insistir ao pacente na necesidade de realizar esta operación, se non tras cada comida, ao menos unha vez ao día.
  • Retirar a prótese para durmir, posto que é recomendable que os texidos da boca descansen da presión á que se ven sometidas, ao menos unhas horas diariamente.
  • Mentras se manteña a prótese fora da boca, aconséllase conservala en auga, ben soa, ou ben engadíndolle unhas pastillas desinfectantes preparadas para ese menester. De este modo evitanse golpes e deformacións, ao mesmo tempo que se conservan mellor os materiais dos que están feitas as próteses.
  • Cuando se manteña a prótesis retirada da boca, tal vez antes de durmir, é aconsellable realizar masaxes nas encías, posto que de este modo mellorarase o risco sanguíneo, o que fará que a reabsorción dos texidos sexa ao menos algo menor.

En coronas e pontes fixos, o cepillado deberá realizarse de igual modo que o de unha dentadura natural, existindo fíos dentais especialmente deseñados para este tipo de próteses, sendo recomendables tamén os enxuagues bucais con gluconato de clorhexidina ou incluso fluoruro de sodio, previamente recetados polo odontólogo.

Fonte: Wikipedia

ACCESOS DIRECTOS
 
 
COLEXIO DE PROTÉSICOS DENTAIS DE GALICIA
Hórreo 7,1ºEzquerda - Santiago de Compostela