Saltar a: Menu principal | Corpo | Menu lateral | Pe de paxina

lopdat Protección de Datos
AMA - La mutua de los profesionales sanitarios
inicio » a prótese dental » ¿qué é unha prótese dental?
  • Imprimir

¿Qué é unha prótese dental?

Unha prótese dental, é un elemento artificial destinado a restaurar a anatomía de unha ou varias pezas dentarias, restaurando tamén a relación entre os maxilares, á vez que devolve a dimensión vertical, e repón tanto a dentición natural como as estruturas periodontais.

Tal vez sexa o obxectivo de maior importancia nunha prótese, posto que recuperar a funcionalidade de unha boca é o básico para o benestar do pacente, i é o primeiro, ainda que  non o único, que debe lograrse. As funcións da boca que ante todo se deben recuperar son: primeiro unha masticación eficaz (eficiente trituración dos alimentos), sen que a prótese interfira na deglución, posto que ambas funcións inflúen directamente en algo tan fundalmental como é a alimentación, e segundo unha fonética axeitada que permita ao paciente unha correcta comunicación, sen que a prótese interfira nela, senón todo o contrario, que a posibilite. Ademáis de isto,obviamente debe terse en conta que as próteses non deben interferir na respiración.

Fonte: Wikipedia

ACCESOS DIRECTOS
 
 
COLEXIO DE PROTÉSICOS DENTAIS DE GALICIA
Hórreo 7,1ºEzquerda - Santiago de Compostela